Hadis i sunnet
Bog nam mnogo puta govori u Kur'anu da je jedini hadis Božji hadis i da je svaki drugi hadis sotonistička inovacija.

3. poglavlje, stihovi 78-79
Među njima su oni koji iskrivljuju jezike kako bi oponašali sveto pismo, da biste mogli pomisliti da je to iz svetog pisma, kad nije iz svetog pisma, i oni tvrde da je to od Boga, kad nije od Boga. Dakle, oni izgovaraju laži i svjesno ih pripisuju Bogu. Nikad ljudsko biće koje je Bog blagoslovio Svetim pismom i proročanstvom rekao ljudima: "Idolizira me pored Boga." Umjesto toga, on bi rekao: "Posveti se apsolutno samo Gospodinu svome." prema pismu koje propovijedate i učenju koje učite.

Ja nisam sunitski musliman. Ja nisam šiitanski musliman. Nisam sufijski musliman. Nisam član ni jedne od mnogih devijantnih islamskih sekti. Ja sam musliman. Kao musliman upućen sam da slijedim samo Kur'an.

17. poglavlje, stih 46
Oko njihovih uma postavljamo štitnike kako bismo ih spriječili da to shvate i gluhoću u ušima. A kad propovijedate Gospodara, koristeći se Kur'anom, oni bježe u averziji.

Bog nam u Kur'anu govori da je to u potpunosti detaljna knjiga koja nam daje znanje i upute i da je to milost za one ljude koji u to vjeruju (7:52). Bog nije ništa izostavio iz Kur'ana (6:38). Zašto bih se onda osvrnuo na bilo koje druge knjige koje su ljudi napisali kad nam Bog kaže da je Kur'an sve što nam treba za upute?

Bog je jedini učitelj Kur'ana (55: 2) koji nijedan čovjek ne može nas naučiti Kur'anu. Bog kaže Mohamedu: "Ne pomičite svoj jezik da ga ubrzate. Mi ćemo ga sakupiti u Kur'anu. Jednom kada ga izgovorimo, slijedite takav Kur'an. Tada ćemo ga objasniti." (75: 16-19). Bog kaže Mohamedu da ćeš slijediti takav Kur'an, ne spominje se išta drugo. Slijediti i poslušati proroka znači slijediti samo Kur'an kao i on.

U jednom poglavlju Bog nam govori da nam je olakšao Kur'an da učimo i pita hoće li ga itko od nas htjeti naučiti (54: 17, 22, 32 i 40). Zašto bi Bog rekao da je za nas lako naučiti ako nije? Zašto nam je potrebno objašnjenje riječi Božje kad je On Učitelj (55: 2)?

Jedina dužnost proroka Mohameda na zemlji bila je da isporuči Kur'an čovječanstvu. "Glasnik nema nikakvu funkciju osim isporuke poruke." (5:99). Na Sudnjem danu Mohamed će optužiti svoje sljedbenike da su napustili Kur'an (25:30). Mohamedu nije data vlast, niti je iko drugi pisao o životu proroka. Kur'an nam strogo zabranjuje da slijedimo bilo šta drugo osim Kur'ana.

Hadis i sunnet su napisani nakon Mohamedove smrti i uzrokovali podjelu u redovima. Bog im je posebno rekao da se ne dijele na sekte (6: 159), ali su se oglušili i o ovu zapovijed.

6. poglavlje, stihovi 114-115
"Trebam li tražiti drugačije od Boga kao izvor zakona, kada vam je otkrio ovu knjigu u potpunosti detaljno? Oni koji su primili pismo otkrivaju da je ona otkrivena od vašeg Gospodara, istinito. Ne smijete skrivati ​​nikakvu sumnju. Riječ Gospodara svoga je potpun, u istini i pravdi. Ništa ne smije ukinuti njegove riječi. On je Praviji, Sveznajući.

45. poglavlje, stih 6
Tilka ayatu Allahi natlooha AAalayka bialhaqqi fabi-ayyi hadeethin baAAda Allahi waayatihi yu / minoona
Ovo su Božja otkrivenja koja vam iskreno izgovaramo. U koji hadis osim Boga i Njegovih objava vjeruju?

Kao muslimani ne trebamo ništa drugo nego Završno pismo, Kur'an. Nama je data Božja riječ na svakom jeziku. Sišao je na arapskom jer su oni oko Mohameda govorili arapski. Zašto bi Bog poslao Arapima pismo na bilo kojem drugom jeziku osim arapskom? Ali to je knjiga koju očekuje da pročita svaki musliman. Od prvog poglavlja do posljednjeg, svaki musliman mora pročitati svaku riječ.

Dali su nam mozgovi s kojima bismo mogli razmišljati, vrijeme je da upotrijebimo te mozgove i razmislimo o Božjoj riječi. Ako se morate pokoravati proroku Mohamedu slijedeći hadise, onda je to jedan koji ne biste trebali zanemariti. Za njih se kaže da su riječi proroka i ako je to tako, zašto ih ne poslušate?

"Ne piši od mene ništa; ko god je napisao nešto od mene osim Kur'ana, neka ga briše." (Pričao Muslim, al-Zuhd wa'l-Raqaa'iq, 5326.)

Upute Video: Hadis ve Sünnet (Studeni 2021).